תוכן עניינים דו לשוני (כפי שמופיע בספר)

The Book of the Jews from Suceava (Shotz) and Surroundings

עמוד

page

ספר יהודי סוצ'בה (שוץ)

וקהילות הסביבה

Volume 1

כרך 1

Acknowledgments - Laudatio

15

תודה ושבח

Foreword - Editors and Guests

17

פתח דבר

Suceava & Surroundings & their Jews

23

סוצ'בה (שוץ) וסביבתה והיהודים לדורותיהם

Introduction (Simcha Weissbuch)

23

מבוא (כתב שמחה וייסבוך)

Bucovina and Suceava - History

23

תולדות חבל בוקובינה

Jewish life in Suceava

24

חיים יהודיים בסוצ'בה (שמחה וייסבוך)

The beginning of Jewish settlement

24

תחילת הישוב היהודי בסוצ'בה

Zionist, cultural and sport organizations (Simcha Weissbuch)

27

ארגונים ציוניים, תרבות וספורט (שמחה וייסבוך)

The Revisionists-Beitar (Simcha Weissbuch after Dr. A. Weitmann)

29

תנועת הרוויזיוניסטים - בית"ר (שמחה וייסבוך על פי ד”ר אדולף וייטמן ז"ל)

Hanoar Hazioni (Yehuda Tenenhaus)

31

תנועת "הנוער הציוני" בסוצ'בה (יהודה טננהאוס)

The “Mizrachi” and its branches (Shaul Weidberg, Mordechai Gross, Meir Kostiner)

37

ה"מזרחי" ותנועותיה (שאול ויידברג, מרדכי גרוס, מאיר קוסטינר)

Emigration to Palestine befor WW II; (Simcha Weissbuch)

40

עלייה לפלשתינה לפני המלחמה (שמחה וייסבוך)

Sport organizations (Simcha Weissbuch)

41

פעילות ספורט יהודית בסוצ'בה (שמחה וייסבוך)

Political parties & the Jews in Suceava

(Simcha Weissbuch)

41

יהודי סוצ'בה והמפלגות השונות (שמחה וייסבוך)

The Communist party

41

המפלגה הקומוניסטית

The Social-democratic party (Simcha Weissbuch)

42

המפלגה הסוציאל דמוקרטית (שמחה וייסבוך)

Cuza's "League of Defence"

42

המפלגה "ליגה להגנת האומה הנוצרית"

The Jewish party

43

המפלגה היהודית

Religious Life in Suceava (Simcha Weissbuch & Yehuda Tenenhaus)

43

חיי הדת בסוצ'בה (שמחה וייסבוך ויהודה טננהאוס)

Synagogues in Suceava

43

בתי כנסת בעיר סוצ'בה

Mutual aid and welfare

46

התארגנות לעזרה הדדית

Eminent Rabbis

47

רבנים אנשי שם

Rabi Chaim Hager (Arieh S. Kostiner)

47

רבי חיים הגר זצ"ל (אריה בן שלמה קוסטינר)

Rabi Moshe Chaim Lau (Meir Kostiner)

48

רבי משה חיים לאו זצ"ל (מאיר קוסטינר)

Rabi Yakov Moscovici (Mordechai Gross)

49

רבי יעקב (יענקל'ה) מוסקובי'ץ זצ"ל (מרדכי גרוס)

Rabi Meschulam Rath (Mordechai Gross)

50

הרב משולם ראטה זצ"ל (מרדכי גרוס)

Rabi Yehuda Meir Schapira (Mordechai Gross)

51

רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל (מרדכי גרוס)

The Romanian and Suceava Jews between the two worldwars (Simcha Weissbuch)

52

היהודים ברומניה ובסוצ'בה בין שתי מלחמות העולם (שמחה וייסבוך)

The situation preceding WW II

54

המצב ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה

The Surrounding communities

55

קהילות הסביבה

Burdujeni (Simcha Weissbuch)

55

בורדוז'ני (שמחה וייסבוך)

Iţcani (Josef Bernthal, Simcha Weissbuch)

59

איצקני (יוסף ברנטל ושמחה וייסבוך)

Hatna (Dărmăneşti)

61

הטנא - דרמנשטי

Bălăceana (Mordechai Haas, Meir Shafrir)

64

בלצ'אנה (מרדכי הס ומאיר שפריר)

Comăneşti (Benzion Schaechter)

67

קומנשטי (בןציון שכטר)

Jewish professionals and business owners in Suceava & Surroundings (Simcha Weissbuch)

70

בעלי מקצועות חופשיים, משלוחי יד ועסקים בסוצ'בה והסביבה (שמחה וייסבוך על פי ד”ר אדולף וייטמן ז"ל)

Medical practitioners (Dr. Adolf Weitmann)

71

רופאים (על פי ד"ר אדולף וייטמן ז"ל)

Pharmacists

74

רוקחים

Law practitioners

74

משפטנים

Transportation as jewish livelihood (after Dr. A. Weitmann)

78

הסעה והובלה כמקור פרנסה ליהודי סוצ'בה (על פי ד"ר א' וייטמן ז"ל)

Small businesses and workshops before WWI

79

בתי עסק ובתי מלאכה קטנים בסוצ'בה לפני מלחמת העולם הראשונה

Businesses and workshops between WWI & II the two worldwars

81

בתי עסק ובתי מלאכה בסוצ'בה בין מלחמות העולם

Businesses and workshops in Iţcani

93

עסקים וחנויות באיצקני

Businesses and workshops in Burdujeni

94

עסקים וחנויות בבורדוז'ני

The Holocaust

96

השואה

The 1940 persecutions & massacres (Meir Kostiner)

96

פרעות קיץ 1940 (מאיר קוסטינר)

Prior to the deportation

98

לקראת הגירוש

The deportation of the Jews to Transnistria

99

גירוש היהודים לטרנסניסטריה

The deportation process

99

תהליך הגירוש (שמחה וייסבוך)

Mogilev (Simcha Weissbuch)

102

מוגילב (שמחה וייסבוך)

Life in the ghetto

103

תנאי החיים בגטו

The typhoid plague

106

מגפת טיפוס הבהרות

Exiles to camps

104

שילוחים למחנות

Forced labour

105

עבודות כפייה

Self-organization

106

ההתארגנות העצמית

Welfare establishment

106

מוסדות הסעד

Religious and cultural life

107

חיי הדת והתרבות

Visits and help from outside

108

עזרה וביקורים מבחוץ

The Liberation

109

שלבי השחרור

Shargorod (Simcha Weissbuch)

110

שארגורוד (שמחה וייסבוך)

The ruling regime

111

השלטונות והמשטר

Life in the ghetto

112

תנאי החיים בגטו

The plague

112

המגפה

Self-organization

113

התארגנות פנימית

The orphanage as a cultural center

115

בית היתומים כמרכז תרבותי

Help from outside

116

עזרה מן החוץ

Forced labour

116

עבודות כפייה

Observing tradition

117

חיי מסורת

Self-defense

118

הגנה עצמית

The Liberation

119

שלבי השחרור

Murafa (Meir Kostiner)

120

מורפה (מאיר קוסטינר)

Arrival of the deportees

121

המגורשים מגיעים למורפה

The convoy

121

הקונבוי

The ruling regime

122

השלטונות והמשטר

Forced labour

122

עבודות כפייה

Conditions of life

123

תנאי החיים

Subsistence

124

תנאי הקיום

Blood libel

125

גם עלילת דם

Religion and culture

126

יהדות, תרבות

Resistance attempts and the Liberation

126

גילויי התנגדות והשחרור

Djurin (Simcha Weissbuch)

127

דז'ורין (שמחה וייסבוך)

The local Jews

127

היהודים המקומיים

Life in the ghetto

127

תנאי החיים בגטו

Forced labour

128

עבודות כפייה

The ruling regime

128

השלטון והמשטר

Self-organiza tion

128

ההתארגנות העצמית

Religion and culture

130

חיי הדת והתרבות

The liberation

130

שלבי השחרור

Cry and lough, scream and sing

131

לבכות ולצחוק, לזעוק ולשיר

Three songs written/sung in the ghettos

131

שלושה שירי עם שחוברו בטרנסניסטריה

Songs for plays by Libi Schaerf

134

שירים להצגה (מילים ליבי שרף)

Life in Suceava after the Shoah

(Simcha Weissbuch)

136

החיים בסוצ'בה אחרי השואה (שמחה וייסבוך)

General stories on Suceava Jews

139

סיפורים של ועל אנשי שוץ

Suceava=Shotz or Meshuga Shotz: a skew look on a jewish town (S. Weissbuch)

139

סוצ'בה היא שוץ ואולי... משוגע שוץ: עיר בראי עקום (שמחה וייסבוך)

A story on chess in Shotz (S. Weissbuch)

141

סיפור שחמט בשוץ (שמחה וייסבוך)

'Shabes Hagudel' in Shotz (Yehuda Tenenhaus)

142

שבת הגדול בסוצ'בה (יהודה טננהאוס)

Thanks to Stalin (S. Weissbuch)

143

בזכותו של סטאלין (שמחה וייסבוך)

Yizkor - remembering the dead

145

יזכור

The list of Shoah victims

148

רשימת הנספים בשואה

To honour fallen soldiers

214

חללי מערכות ישראל

References, Bibliography and Websites

225

מראי מקום ביבליוגרפיים ואתרי אינטרנט

Errata

XXXIX

תיקוני טעויות

List of Members of the Association

XXIII

רשימת חברי העמותה

Foreword

XV

פתח דבר (באנגלית)

Acknowledgments

XIII

תודה ושבח (באנגלית)

Bilingual Table of Contents

III

תוכן עניינים דולשוני

English Title-page

I

שער אנגלי

Volume 2

כרך 2

Personal accounts of Jews from Suceava and the Surroundings

247

סיפורים אישיים של אנשי סוצ'בה והסביבה

Sarah Openheimer

247

שרה אופנהיימר

Dr. Menachem (Fredy) Eidinger

249

ד"ר מנחם (פרדי) איידינגר

Dr. Colette Itzig

254

ד"ר קולט (קטה) איציק

Jetty Ellenbogen (Ruckenstein)

255

יטי אלנבוגן (רוקנשטיין)

Freddy (Friedrich) Anschel

258

פרדי (פרידריך) אנטשל

Hedva Anschel (Braunstein)

259

חדוה אנצ'ל (פרידה בראונשטיין)

Ester Efler (Huebner)

263

אסתר אפלר (היבנר)

Frima (Muzi) Acs

264

פרימה (מוצי) אקס (לבית גליקמן)

Mimi Artzi (Liquornik)

266

מימי ארצי (לבית ליקוורניק)

Raya Bogen

274

רעיה בוגן

Michael Blumenfeld

277

מיכאל בלומנפלד

Leah Ben-Dror (Hurtig)

278

לאה בן דרור (הורטיג)

Yitzhak (Isiu) Bessler

281

יצחק (איזיו) בסלר

David & Renate Bacal

283

דוד ורנטה בקל

Dr. Mario (Avraham) Becker

284

ד"ר מריו אברהם בקר

Gertrude Baer (Schlaefer)

286

גרטרוד בֶר (שלפר)

Mira Braun (Seidler)

288

מירה בראון (זיידלר)

Rachel-Rela Brandes (Sternlieb)

289

רחל (רלה) ברנדס (לבית שטרנליב)

Josef Bernthal

290

יוסף ברנטל

Neomi Gottlieb (Pelz)

293

נעמי גוטליב (לבית פלץ)

Dr. Shmuel Goldan (Sandi Goldenberg)

293

ד"ר שמואל גולדן (סנדי גולדנברג)

Martin Gidron

296

מרטין גידרון

Esther Glueckman

299

אסתר גליקמן

Moris Glueckman

304

מוריס גליקמן

Mordechai Gross

308

מרדכי גרוס

Rachel Gruenberg (Berl)

318

רחל גרינברג (ברל)

Bluma Dinur

320

בלומה דינור

Dr. Zwi Hoch

321

ד"ר צבי הוך

Dr. Zwi (Harry) Holzer

321

ד''ר צבי (הרי) הולצר

Achim Hopmeier

325

אכים הופּמייר

Alfred Horowitz

342

אלפרד הורוביץ

Carol Hurtig

344

קרול הורטיג

Israel Huebner

350

ישראל היבנר

Sara Hirsch (Karten)

358

שרה הירש על משפחת קרטן

Gerda Heller

360

גרדה הלר על בעלה זאב (וילי) ז"ל

Zeev (Welvel) Heller

360

זאב (ולוולה) הלר ז"ל

Meir Heller

364

מאיר הלר (עיבד יהודה טננהאוס)

Fritz & Dr. Regina (Weitmann) Hoerer

366

פריץ וד"ר רגינה הרר (וייטמן)

Lizi Tecuceanu - Weiner

372

ליצי טקוצ'יאנו - ויינר

Frieda Vigder

375

פרידה ויגדר

Josef Wijnizer

375

יוסף ויז'ניצר

Dr. Adolf Weitmann

384

ד"ר אדולף וייטמן ז"ל

Simcha Weissbuch

389

שמחה וייסבוך

Mordechai Wasserman

406

מרדכי וסרמן

Dr. Hariet Vernia (Ita Schmelzer)

411

ד''ר הריאט ורניה (איטה שמלצר)

Yakob Sommer

412

יעקב זומר

Zita Singer (Wagner)

413

ציטה זינגר (וגנר)

Jenny Tenenhaus (Schapira)

413

ז'ני טננהאוס (שפירא)

Yehuda Tenenhaus

416

יהודה טננהאוס

Shari Yalon (Schlaefer)

425

שרי ילון (שלפר)

Sarah Yaron

427

שרה ירון

Yehuda Cohn

435

יהודה כהן

Shoshana Cohen (Rosa Laster)

437

שושנה כהן (רוזה לסטר)

Carmen Kahana (Dickmann)

438

כרמן כהנא (דיקמן)

Reizi (Shoshana) Kahana

444

רייזי (שושנה) כהנא

Ruti Kaspi (Klein)

445

רותי כספי (קליין)

Israel Katz

446

ישראל כ"ץ ז"ל

Yosef Carmin

447

יוסל'ה כרמין

Dr. Rudi Lupovici

450

ד"ר רודי לופוביץ'

Ilse Leibovitz (Schneider)

451

אלזה ליבוביץ

Josef Leinburd

452

יוסף ליינבורד

Paul Leinburd

454

פאול ליינבורד

Shmuel (Sasha) Lechner

470

שמואל (סאשה) לכנר על משפחת לכנר

Mina Moses

471

מינה מוזס

Norman Manea

474

נורמן מניאה

Moshe Nadir - Niederhoffer

486

משה נדיר - נידרהופר

Ada & Haim Noi (Neuberger)

490

עדה וחיים (זוניו) נוי (נויברגר)

Solomon Sulciner

492

סולומון סולצ'ינר

Yacov Smotricz

494

יעקב סמוטריץ'

Nethanel Amit (Sani Wachs)

496

נתנאל עמית (ווקס)

Rachel (Schela) Etzion

500

רחל (שלה) עציון (לבית שוייצר)

Shlomo Fuchs

502

שלמה פוקס

Prof. Benzion Fuchs

504

פרופ' בןציון פוקס

Zwi Fuhrer

522

צבי פורר

Chaim Fischler

523

חיים פישלר

Menahem (Maniu) Fischler

525

מנחם (מניו) פישלר

Dr. Avraham Peled (Abe Bartfeld)

536

ד"ר אברהם (אייב) פלד (ברטפלד)

Ruth & Meir Palmon (Fallenbaum)

537

רות ומאיר פלמון (פלנבאום)

Nelli Fallenbaum (Aspler)

538

נלי פלנבאום (אספלר)

Zwia (Herma) Pelz-Fuhrer

539

צביה (הרמה) פלץפורר

Frederika Pasternak

542

פרדריקה פסטרנק

Martha Freund (Mati Marilus)

543

מרתה פרוינד (מתי מרילוס)

Martin Zwilling

547

מרטין צווילינג

Carol Zwilling

548

קרול צווילינג

Arie (ben Baruch) Kostiner

549

אריה (בן ברוך) קוסטינר

Yehuda Leib Kostiner

553

יהודה לייב (אריה) קוסטינר

Meir Kostiner

555

מאיר קוסטינר

Shoshana Keisari (Radia Altmann)

561

שושנה קיסרי (רדיה אלטמן)

David Klinger - Smotricz

562

דוד קלינגר - סמוטריץ'

Chaya Croitoru

565

חיה קרויטורו

Ada Krell

565

עדה קרל

Senta Krams (Altman)

567

סנטה קרמס

Poldi Kern

569

פולדי קרן

Anna Koerner

570

אנה קרנר

Dr. Sasha Koerner

571

ד"ר סשה קרנר

Idit Reuveni (Edith Feller)

572

עידית ראובני (אדית פלר)

Britty Rubin (Lebzelter-Schneider)

576

בריטי רובין (לבצלטרשניידר)

Martin Rosner

577

מרטין רוזנר

Josef Ruhm

580

ירי (יוסף) רום

Ing. Karl (Bibi) Ruhm

582

קרל (ביבי) רום

Dr. Rivkah Ruckenstein-Zinovitz

584

ד"ר רבקה רוקנשטיין - צינוביץ ז"ל

Marietta (Coca) Reissman

592

מריאטה רייסמן (קוקה פרייר)

Else Reif - Weininger

595

אלזה רייף - ויינינגר

Henry Schauer

596

הנרי שאואר

The Schauman Family

598

משפחת שאומן

The Yitzchak Halevi Schwarz Tribe

606

שבט ר' יצחק הלוי שוורץ

Simha Stettner

612

שמחה שטטנר

Frizi Sternberg

617

פריצי שטרנברג

Miriam Shimron (Rudich)

619

מרים (מיקי) שימרון (לבית רודיך)

Bella Schiff

619

בלה שיף

Zalman Schaechter

620

זלמן שכטר

Shmuel Schaechter

625

שמואל שכטר

Ariel (Freddy) Shany (Roth)

625

פרדי שני (רוט)

Gisela Schapira (Lupovici)

640

גיזלה שפירא (לופוביץ')

On those who didn't make it

643

על אלה שהיו עמנו ואינם עוד

Shmuel Oberweger

643

שמואל אוברווגר ז"ל

Zwi Orni

644

צבי אוֹרְנִי ז"ל

Yizchak Ilan (Iziu Fallenbaum)

649

יצחק אילן (איזו פלנבאום) ז"ל

Erich Heitel

651

אריך היטל ז"ל

Moshe Mordechai Herling

652

משה מרדכי הרלינג ז"ל

Marcel Wagner

653

מרצל וגנר ז"ל

Emanuel (Maniu) Michalovici

654

עמנואל (מאניו) מיכלוביץ' ז"ל

Prof. Emanuel Merdinger

655

פרופסור עמנואל מרדינגר ז"ל

Avigdor Nussbrauch

656

אביגדור נוסבראוך ז"ל

Jakov (Ianiu) Fuhrer

658

יעקב (יאניו) פורר ז"ל

Kehat Falik

659

קהת פליק ז"ל

Jakov (Jacki) & Erika Strominger

661

יעקב (ז'קי) ואריקה שטרומינגר ז"ל

Dr. Sylvia Sternlieb

661

ד"ר סילביה שטרנליב ז"ל

Yosef Schaechter

663

יוסף שכטר ז"ל

Prof. Libi Schaerf

665

פרופסור ליבי שרף ז"ל

Index of names, locations and pictures

669

מפתח שמות אנשים, מקומות ותמונות

English Title page

I

שער אנגלי