תיקונים/תוספות לספר

דף שינויים לספר - תיקונים/תוספות מהותיים אשר יוגשו
למערכת עד סוף 2007, יקובצו להלן ויישלחו לכל דורש

*Amendments - תיקונים/תוספות*

עמוד/שורה Line/Page

במקום In or Instead of

(תיקון/תוספת (הוגש ע"י
Revision (submitted by)

28/171
שורת: וייסברג, רחל

Row: Weissberg, Rachel

יש למחוק את כל השורה
(ע"י ד''ר רחל וייסברג)
Delete entire row
(by Dr. Rachel Weissberg)

XXVII
אין

יש להוסיף: גוסטה מרקוס ז"ל - בת סוצ'בה
(ע"י מרגיט קרויטורו - מרקוס)

88
אין

אהרן לייב מרקוס - בעל חנות מכולת בסוצ'בה
(ע"י מרגיט קרויטורו - מרקוס)

8/518
אונית "פן קרסצ'נט"


אונית ''גאולה''
(ע"י בן-ציון פוקס)

2/XXVI
בשורת: דיאמנט, איקרד

Row: Diamant, Ikard

יש למחוק: ז"ל
(בשם איקרד דיאמנט)

Delete: of blessed memory
(by Ikard Diamant)

23/99
בפרק השואה - מיד אחרי הכותרת
"גירוש היהודים לטרנסניסטריה"
Immediately after the section's title
in the "Shoah"
chapter

מתווספת תמונת "פקודת הגירוש של יהודי סוצ'בה והסביבה" כפי שצולמה בבוקרשט ע"י מאיר פלמון - ר' למטה

Photo (see below) of the Edict of Deportation of the Jews from Suceava and Surroundings, taken in Bucuresti by Meir Palmon

48
בעמוד התמונות העוקב אחרי ע' 48
On the first picture page after p. 48

כיתובי שתי התמונות מתחלפות ביניהן

Interchange the
two picture captions

ביבליוגרפיה - 231 - Bibliography
אחרי ציטוט שני - After 2nd reference
(ר' הפניה בע' 392 .Referred to on p)

יש להוסיף - Add
Pincu Pascal
Obstea Evreiasca din Roman

Ed. Hasefer, Bucuresti 2001
* תיקונים/תוספות מהותיים אשר יוגשו למערכת עד סוף 2007,
יקובצו לעיל ויישלחו לכל דורש.

* Essential corrections/additions submitted until the end of 2007
will be assembled and sent to all those interested.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Click to enlarge
פקודת הגירוש של יהודי סוצ'בה והסביבה