אלה שהיו עמנו ואינם עוד

דברי מאיר קוסטינר
לא כתבו לספר!!
אבל הם ילידי שוץ
לא כתבו לספר!!
אבל הכרתי את כלם
לא כתבו לספר!!
אבל שמם לא נמחק מזיכרוני
לא כתבו לספר!!
כי לצערי הם בעולם האמת.