העמותה וחבריה

עמותת יוצאי סוצ'בה (שוץ) והסביבה
עמותה רשומה מס': 58-040-626-2
 ת.ד. 3742, חיפה

חברי העמותה בישראל

אביבי, ציפורה (קרצנר)
אדר, שרה (סידי ויינברג)
אייזנברגר, בטי
אופנהיימר, שרה (קרצנר) דוד + זאב, שלומית
אידינגר, דר' מנחם / פרדי, סידי + מאיה
אילן, מלכה/קוקה (פלנבאום)
איציק, ד"ר קולט / קטה
איצקוביץ, חנה
אלון, יהושע (פלנבוים)
אלטרסקו, ד"ר יטי (היבנר)
אלנבוגן, יטי (רוקנשטין) נציו 
אלתר, משה מרים
אנצ'ל, חדוה (בראונשטין)
אפלר, אסתר (היבנר)
ארליך, פרופ' יעקב
ארליך, אלקה (כהן)
ארצי, מרגלית/מימי (ליקוורניק) + שלמה, נאוה
באר, פולדי וגרטרודה (שלפר)
בוגן, רעיה
בודינגר, אילן / עדי
בטצייג, רחל (לנדאו)
בילו, יהודית
בינדר, אריקה (שפירה)
בלומנפלד, גרטי (וסרמן)
בלומנפלד, מיכאל
בסלר, יצחק / איזיו
בקל, דוד/ויקו ורנטה (גוט)
בן-דרור, לאה (הורטיג)
בן-פורת, יהודית
בראון, מירה (זיידלר)
ברנדס, רחל / רלה (שטרנליב)
ברנטל, יוסף
גוטליב, נעמי (פלץ)
גולדן, ד"ר שמואל / סנדי (גולדנברג)
גידרון, אלקס (גולדנצוויג)
גידרון, מרטין (גולדנצוייג)
גליקמן, אסתר
גליקמן, מאיר
גליקמן, סילויה (בוגן)
גנזלר, יגאל/זוניו ז"ל ורעיה
גרוס, מרדכי
גרוסמן, שמואל ורנה (רורליך)
גרופר, אריה
גרין, אברהם
גרינברג, רחל (ברל) + אסתר, חנה, ורד
דותן, חיים (איצקוביץ)
דיאמנט, איקרד ז"ל
דיאמנט, סילביה
דינור, מומה (קוסטינר)
דיסטלפלד, מריון (נכגהר)
דיקמן, ז'אן
דיקמן, מרצל
דיקמן, רוזט
האס, מרדכי וצילי (שטין)
הולצר, ד"ר צבי/הרי ורלה
הורוביץ, אלפרד / פרדי
הורטיג, דוד / קרול
היבנר, ישראל / בובי
בקה + שרון, יפעת
היבנר, מינה
הירש, שרה / סלי (קרטן)
הכט, חיים
הלר, גרדה
הלר, זאב (וולולה) ז"ל
הלר, מאיר
הס, ישראל
הרצברג, משה
הרר, ד''ר דורי
הרר, טוני
הרר, ד"ר רגינה (וייטמן) פרידריך
ויז'ניצר, יוסף ומרים
ויידנפלד, אהרון
וייטמן, אאוג'ן אלכסנדר
וייטמן, ד'ר אדולף ז"ל
ויינינגר, אלזה (רייף)
וייסבוך, שמחה + גאונה
וייסלר, אברהם
וייסברט, פפי (סלומון)
ולצר, ישראל ז"ל
וסרמן,מרדכי
וקסמן, מוגורל ואניטה (מרדלר)
ורניה, ד"ר הריאט (איטה שמלצר)
זהבי, ריקה (האס)
זומר, יעקוב ואדית
זוסמן, רוזה (שלוים)
זיידלר, סלי (ריבנר)
זינגר, זיטה (וגנר)
זליג, גיזלה
זלמן, מרצל והרטה (מרלאוב)
חורה, רות (רודיך)
טיקוצ'אנו, פליצ'יה (ליצי ויינר)
טיקס, דב ודבורה
טננהויז, מרדכי
טננהאוס, יהודה וז'ני (שפירא) + מרדכי, איתן
טראוביץ', פרידה (ארליך)
יונגמן, בלומה (היבנר)
יורדקסקו, הני (זינגר)
ירון, שרה (כנפר)
כהן, יהודה
כהן, שושנה
כהנא (דיקמן), כרמן
אצל רוזט דיקמן
כהנא (שאואר), שושנה/רייזי
כספי, רות (קליין)
כ"ץ, ישראל ז"ל והילדה
כ"ץ, פריצה
כרמון, אנדי
כרמון, ד"ר מאיר (קרויטורו)
כרמין, יוסף (ויינברג)
כרמלי, יהודית (ויינברג, אידה)
לאופר, אנה (לרנר)  שמחה
לבל, ריקה (גרוניך)
לופוביץ, ד"ר רודי
לייבוביץ, אילזה (שניידר)
לרנר, קרול וקלרה
מוזס, מינה
מוסקוביץ', מנדל
מיכאלי, דניאל / מרצל (מיכאלוביץ)
מינץ, ד"ר מקס ורירי (סגל)
מרגלר, מאיר (הרש)
מרדלר, אלפרד וויקטוריה (טורי ברילנט)
מרדלר,  אהרון
מריאן, מרים / מרה (בודינגר)
מרמלשטיין, מאיר וחיה (גרוס)
מרקוביץ, שמעון ואלפרידה
נדיר (נידרהופר), משה
נוי (נויברגר), חיים/זוניו ועדה (אידלה שוורץ)  
נוסם, לזר
סגל, אברהם
סולצ'ין, אלקה
סולצ'ינר, סולומון
סלומוביץ, יהודית
סמוטריץ, יעקב
עמית, נתנאל/סני (וקס)
עציון, רחל (שוייצר)
פאוקר, לילי (ויינטראוב)
פוטר, צפורה (זלציגר)
פוני, אליעזר וחוה
פוקס, פרופ' בן-ציון ותמר + נאורה, עדן
פוקס, שלמה
פורמן, חיים ופוגה
פורר, ד"ר חיים / קורטי
פורר, צבי וצביה (פלץ)
פורת, יצחק
פטרנק, דבורה (מרילוס)
פיזם, הרב יגאל
פיירשטיין, גיטה (רוזנטל)  רלו + אוריה
פישל, ד"ר בנו
פישלר, חיים / מוניו
פישלר, מנחם/מניו וזינה  + יצחק, יגאל
פישלר, מרטין
פלד, אברהם (ברטפלד)
פליג, מקס ושרה + יעקב, רות
פלנבאום, נלי (אספלר)
פלמון (פלנבוים), מאיר ורות
פסטרנק, פרדריקה (שאואר)
פרויד, שרה (שאומן)
פרוינד, מרתה / מתי (מרילוס)
פרידמן, סלי (גלברט)
פרנק, אלקה (וולאך)
פרנקל, תאה (רונס)
פרץ, שרה / סלי (פלץ)
צווילינג, מרטין
צווילינג, קרול
קום, איטה (ייטי וולאך) ושמעון
קוסטינר, אריה
קוסטינר, אריה וגיטל
קוסטינר, מאיר וללה
+ הנרייטה, יותם
קוסטינר, נחמיה ושרה
קוסטינר, חיים נחמן
קוסטינר, יצחק ולאה
קופלר, יוסף ואסתר (לרנר)
קורן, חיה (קוסטינר)
קורופיצר, רודיקה (אברמסקו)
קוך, יטי (רדליך)
קימל, שמואל
קלינגר, דוד
קלנג, רותי (גליקמן)
קרויטורו, ד"ר סימון וחיה (שכטר)
קרויטורו,  מרגיט (מרקוס)
קרויטורו, נוצה (רום)
קרטן, יוכבד (הרלינג)
קרינדלר, סולומון
קרל, עדה
קרמס, סנטה (אלטמן)
דב + רענן, רזיאלה
קרמר, יחיאל
וטוניה + בן-ציון
קרן, לאופולד / פולדי
קרן, שמעון
ראובני, עידית (פלר)
ראוכבך, יצחק ושושנה
ראף, ד"ר גדעון
רגב, מלכה (מאלי ויינברג)
רודיק, שמעון ושושנה
רוזנברג, מרים (ברן)
רוזנהק, סימון
רוזנר, מרטין
רום, יוסף
רום, אינג' קרל (ביבי)
רורליך, זיו (זיגי) + רוזמרי, זנה
רייסמן, מריאטה (פרייר, קוקה)
רמר, דן
שאואר, הנרי
שאומן, עדינה (הכטלינגר)
שבתאי, שלה
שדמון, שרגא
שור, רות (שלוים)
שטטנר, הרב שמחה
שטיינר, זהבה (נידרהופר)
שטיין, חנה
שטלצר, יוסף
אלזה
שטרן, לאה ויוסף
שטרנברג, פריצי (וייטמן)
שילר, בלומה (קוסטינר)
שימרון, מיקי (רודיך)
שיף, בלה (גוט)
שכטר, דוד
שכטר, זלמן
שכטר, קלמן (וטובה ז"ל)
שלום, מאיר ומרייטה (שלוים)
שמטרלינג, מרתה
שמלצר, יעקב שלמה ועטליה
שני (רוט), אריאל / פרדי
דרורה + יוספה, שריאל
שניידר, בריגיט (רובין)
שפירא, גיזלה וזאב
שפירא, טוני (מרדלר)
שפריר, מאיר (שפרבר)
שריד, שרה (גרוס)


חברי העמותה מחוץ לישראל

אנצ'ל, פרדי - רומניה 
אקס, ד''ר פרימה /מוצי - רומניה
בקר, ד"ר אברהם (מריו) - שויצריה
גליקמן, מוריס - ארצות הברית
הוך, דר' צבי - ארצות הברית
הופמייר, יואכים / אכים - גרמניה
הייטל, אריך ז"ל - גרמניה
וויגדר, פרופ' פרידה - רומניה
וייטמן, רות - גרמניה
וונדר, זיגפריד - ארצות הברית
זיסמן, ד"ר דב - גרמניה
ליינבורד, בטי - קנדה
ליינבורד, יוסף / ג'ו - קנדה
ליינבורד, סורל - קנדה
ליינבורד, פאול - קנדה
מניה, נורמן / ניקי - ארצות הברית
נויברגר, אלקסנדר / לקסי - רומניה
סטוליאנו, ד''ר ליזה (אקס) - רומניה
פליג, ד''ר אלפרד / מוניו - גרמניה
קיסרי, שושנה/רדיה אלטמן - ארצות הברית / ישראל
קרנר, ד"ר סשה (קניג) - ארצות הברית
רמר, אלכסנדר - איטליה
שוורץ-ניומן, סידי (קרנר) - ארצות הברית